Khổ A4 có kích thước tính theo mm là bao nhiêu?

Khổ A4 có kích thước tính theo mm là bao nhiêu?

Khổ giấy A4 là gì? Và khổ A3, khổ A4, khổ A0 có kích thước là bao nhiêu. Các kích thước giấy phổ biến nhất được sử dụng ở Anh để in ấn và văn phòng phẩm được đặt tên bằng chữ A, còn được gọi là kích thước giấy quốc tế. Phạm vi bắt đầu với A10 nhỏ (37mm x 26mm) và đi đến tận cùng A0 (1189mm x 841mm).

Khổ giấy A5 có kích thước tính theo mm là bao nhiêu?

Chiều đứng: 210mm (cao) x 148.5mm (rộng)

Chiều ngang: 148.5mm (cao) x 210mm (rộng)

Lưu ý: 148.5mm cũng là chiều cao/chiều rộng được chấp nhận được để in trên giấy A5.

Khổ giấy A4 có kích thước tính theo mm là bao nhiêu?

Chiều đứng: 297mm (cao) x 210mm (rộng)

Chiều ngang: 210mm (cao) x 297 mm (rộng)

Khổ giấy A3 có kích thước tính theo mm là bao nhiêu?

Chiều đứng: 420mm (cao)  x 297mm (rộng)

Chiều ngang: 297mm (cao) x 420mm (rộng)

Khổ giấy A2 có kích thước tính theo mm là bao nhiêu?

Chiều đứng: 594mm (cao) x 420mm (rộng)

Chiều ngang: 420mm (cao) x 594mm (rộng)

Khổ giấy A1 có kích thước tính theo mm là bao nhiêu?

Chiều đứng: 841mm (cao) x 594mm (rộng)

Chiều ngang: 594mm (cao) x 841mm (rộng)

Khổ giấy A0 có kích thước tính theo mm là bao nhiêu?

Chiều đứng: 1189mm (cao) x 841mm (rộng)

Chiều ngang: 841mm (cao) x 1189mm (rộng)

Với khổ giấy A, dù bạn gấp đôi cạnh ngắn hoặc gấp đôi cạnh dài bao nhiêu lần thì giấy sẽ luôn có cùng tỷ lệ chiều rộng và chiều cao. Ví dụ: kích thước của giấy A4 là 210 x 297mm và một nửa của A4 bằng A5 và gấp đôi A4 bằng A3.

Bắt đầu từ A0, tất cả các khổ giấy A tiếp theo được xác định bằng cách chia đôi tờ giấy trên khổ giấy dài nhất của nó. A0 giảm một nửa để trở thành A1, một ở lần nữa để trở thành A2 và giảm xuống kích thước A10. Hãy nhớ rằng, chiều dài của khổ giấy nhỏ hơn luôn bằng chiều rộng của khổ giấy lớn hợn. Ví dụ, chiều dài của A4 là 297mm cũng là chiều rộng của khổ A3.

Đối với nhiều người trên toàn thế giới, ngoại trừ Bắc Mỹ và Canada, kích thước khổ giấy quen thuộc nhất là A4 (210mm x 297mm). Nó thường được sử dụng cho hầu hết thư từ, và ở Anh nó là khổ giấy tiêu chuẩn cho hầu hết các máy in gia đình. Tôi cá là bạn đã xem, sử dụng hoặc viết nguệch ngoại lên ít nhất một tờ giấy A4.

Tại In Hoàng Hà, chúng tôi in trên các kích thước từ A5 đến A0, cả không ràng buộc với nhiều loại đóng gáy khác nhau (cũng như kích thước tùy chỉnh nếu đó là những gì bạn đang tìm kiếm). Dưới đây là hướng dẫn tham khảo nhanh về các khổ giấy A mà chúng tôi in, cũng như các khổ nhỏ hơn.

Nếu bạn cần biết kích thước khổ giấy nhỏ hơn khổ A5, đây là bảng kích thước giấy có thể in được với biểu đồ hiển thị các kích thước giấy từ lớn như A0 đến nhỏ như A8 (chỉ cần giảm một nửa để lấy A8 để lấy A9 và một nửa A9 để lấy A10).

Cuối cùng, nếu bạn muốn sao chép và dán thông tin bên dưới để tham khảo, vui lòng thực hiện.

Bài viết liên quan:

Bài viết liên quan